รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธนาธาร หงษ์ผ้วย (โย)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น :
อีเมล์ : thanathan7502@yahoo.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : SGS(Thailand) Ltd
ตำแหน่ง : QA. Assistance
ที่อยู่ที่ทำงาน

: SGS Laboratory 1025/1 ถ.พระรามที่ 3 เเขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 เม.ย. 2565,13:58 น.   หมายเลขไอพี : 165.225.231.116


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล