ส่งลิงค์ Padlet สำหรับการประเมิน PA
ส่งลิงค์ Padlet สำหรับการประเมิน PA
คลิกลิงค์ : https://forms.gle/Zn51aBETRBWYM22V8

แบบประเมินการอบรม padlet เพื่อการพัฒนางาน คลิก ; https://forms.gle/7fVL3HFaCKeJT3Hg8