ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ดำเนินพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ในกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565  
 โดย ดร.มนตรี  คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม วางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2565,14:53   อ่าน 529 ครั้ง