รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : คณิน ต๊ะฝั้น (กอล์ฟ)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 115
อีเมล์ : kanintafun@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ก.พ. 2566,11:24 น.   หมายเลขไอพี : 125.26.231.64


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล