รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณภัทร แก้วกำแพง (เจ็ก/เหมอ)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 94
อีเมล์ : jakenatnicha@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: หมู่3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ม.ค. 2566,13:51 น.   หมายเลขไอพี : 223.207.231.11


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล