รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายชญานนท์ บัวจันทร์ (กฤต)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 119
อีเมล์ : krit33782@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 พ.ย. 2565,16:54 น.   หมายเลขไอพี : 110.170.245.239


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล