การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.23 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 410.9 KB