รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.88 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.83 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.59 KB