ลูกๆ ทุกคนก็ได้รู้กันแล้วว่าความหวังของแม่ที่มีต่อลูก 3 หวังคือ

     
     ยามแก่เฒ่า หวังเจ้า เฝ้ารับใช้
          ยามป่วยไข้ หวังเจ้า เฝ้ารักษา
          เมื่อถึงยาม ต้องตาย วายชีวา หวังลูกช่วย ปิดตา เมื่อสิ้นใจ

     
     ในหลวง...นอกจากจะเป็น ยอดพระมหากษัตริย์ของโลก.. เป็น THE KING OF KINGS แล้ว ในหลวงของเรา ยังเป็นกษัตริย์ยอดกตัญญูด้วย ความหวังของแม่...ทั้ง 3 หวัง ในหลวงปฏิบัติได้ครบถ้วน ...สมบูรณ์เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเราดังต่อไปนี้คือ

 
 
 
แม้จะเป็นกษัตริย์ขัตติยา
อยู่สูงส่งฐานาบรรดาศักดิ์
 
 
แต่ทูนแม่ไว้เหนือเกล้าเฝ้าอารักษ์
ศรัทธาภักดิ์จักครองอยู่คู่ชีวิน
 
 
 
 
สุขของแม่คงไม่มีกว่านี้แล้ว
ที่ลูกแก้วเป็นคนดีสง่าสม
 
 
เป็นองค์พระภัทรน่าชื่นชม 
คนนิยมทั่วทั้งโลกา
 
 
 
 
ยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้
ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษา
 
 
เมื่อถึงยามต้องตายวายชีวา
หวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจ
 
 
ทั้ง “สามหวัง” องค์กษัตริย์ปฏิบัติครบ
ชนน้อมนบเทิดบูชาอัชฌาศัย
 
 
เป็นตัวอย่างเหล่าประชาน่าภูมิใจ
ซึ่งพระทัยองค์บดินทร์ปิ่นธานี
 
 
 
 
ทรงปรารภตอนเด็กเราเล็กอยู่
แม่เฝ้าดูลูกหัดเดินยังจำได้
 
 
สองแขนแม่คอยประคองด้วยห่วงใย
ลูกเต็มใจดูแลแม่เมื่อแก่ลง
 
 
 
 
จิตตราชชาติชิดเชื้อผูกพัน
จึงห่วงหาอาทรกันมั่นคงยิ่ง
 
 
ลูกกอดแม่แม่หอมลูกชื่นใจจริง
อบอุ่นยิ่งด้วยสายใยมีให้กัน
 
 
 
 
ประจักษ์ใจไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน
เมื่อได้ยิน “แม่เรา เราต้องเข็น”
 
 
ทรงดูแลแม่ยามไข้ไม่เคยเว้น
สมดั่งเป็นยอดบุตรสุดศรัทธา
 
 
 
 
“แม่” เป็นพระในใจยิ่งใหญ่นัก
ลูกเทิดทูนเคารพรักภักดียิ่ง
 
 
แม่มอบรักแก่ลูกด้วยใจจริง
“กตัญญู” คือสิ่งที่มอบตอบแทนคุณ
 
 
 
 
ด้วยความรักห่วงใยในปวงราษฎร์
ที่พระราชมารดาทรงมีให้
 
 
ธ ทรงตามรอยพระบาทไม่คลาดไคล
ปวงชาวไทยจึงเป็นสุขทุกวันนี้
 
 
          ในหลวงนอกจากจะเป็นยอดพระมหากษัตริย์ของโลก เป็น THE KING OF KINGS แล้วในหลวงของเรา
ยังเป็นกษัตริย์ยอดกตัญญูด้วย
          ความหวังของแม่ ทั้ง 3 หวัง ในหลวงปฏับติได้ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเรา ในหลวงทำกับแม่ยังไง ? ตามอาจารย์มา...อาจารย์จะฉายภาพให้เห็น