การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ปรเภทห้องเรียนปกติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 981) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1599) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (อ่าน 228) 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (อ่าน 286) 15 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (อ่าน 244) 13 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (อ่าน 284) 13 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 884) 10 มี.ค. 66
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 680) 07 มี.ค. 66
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (อ่าน 350) 02 มี.ค. 66
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 304) 24 ก.พ. 66
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 317) 24 ก.พ. 66
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1070) 24 ก.พ. 66
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 959) 24 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับนักเรียนความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 600) 22 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2603) 05 ก.พ. 66
กำหนดการรับสมัคร หลักฐานการสมัคร นักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 1656) 05 ก.พ. 66