การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ปรเภทห้องเรียนพิเศษ
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566(รอบที่ 2) (อ่าน 677) 10 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1639) 05 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2542) 04 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1263) 24 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 811) 24 ก.พ. 66
ใบสมัคร ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 691) 08 ก.พ. 66
ใบสมัคร ระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 456) 08 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1949) 05 ก.พ. 66
กำหนดการรับสมัคร หลักฐานการสมัคร นักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 783) 05 ก.พ. 66