คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 123 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานระบบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 160 ครั้ง