คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่11/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏบัติหน้ที่ (วฐ.2) เพื่อให้มีเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ และครูเชียวชาญ ปีการศึ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564,13:29   อ่าน 600 ครั้ง